SCHEMAT PODŁĄCZENIA UKŁADU CENTRALNEGO SMAROWANIA

Przedstawimy najkorzystniejszą ofertę.
Skontaktuj się z nami lk@multimasz.pl lub zadzwoń, tel. 62 79 15 112

Układ centralnego smarowania – przykładowy schemat podłączenia jednoliniowego

Systemy centralnego smarowania

Ze względów praktycznych pompę centralnego smarowania montuje się najczęściej w bocznym sektorze maszyny. Taka lokalizacja urządzenia podającego olej powoduje, iż nie będzie ono przeszkadzać operatorowi w czasie pracy. Do pompy systemu centralnego smarowania maszyn podłączony jest przewód – elastyczny bądź miedziany. Dozowniki serii DX podłączane są albo szeregowo, albo strumień środka smarującego systemu rozdzielany jest przy pomocy trójników lub czwórników. Widoczny diagram całościowo przedstawia układ centralnego smarowania oraz wszystkie akcesoria wymagane do podłączenia przewodów elastycznych. Poszczególne dozowniki umożliwiają rozprowadzenie przewodów do określonych punktów smarujących.

Niezawodność systemów centralnego smarowania maszyn olejem

Pompy mogą pracować przy maksymalnym ciśnieniu o wartości 15 lub 20 bar (w zależności od ich typu). Taka wartość ciśnienia umożliwia środkowi smarującemu dotarcie do każdego punktu smarowania maszyny. Dodatkowo, pompy w centralnym układzie smarowania w układzie jednoliniowym posiadają system obniżający ciśnienie. System zapewnia, że tuż po zakończonej pracy, następuje redukcja ciśnienia w układzie. System redukujący ciśnienie utrzymuje układ centralnego smarowania w dobrym stanie technicznym, eliminując ryzyko przecieków bądź rozszczelnienia przewodów. Tym samym system stanowi ochronę pompy, obsługującej centralne smarowanie olejem. Układy sterujące dozowaniem substancji smarującej, wpływają na podniesienie komfortu pracy oraz stanowią skuteczną ochronę parku maszynowego przed awariami. Zalety systemu centralnego smarowania olejem są niepodważalne i przekładają się na wymierne korzyści finansowe. Układ smarowania znacząco obniża ryzyko wystąpienia awarii maszyny. Jest to tylko jeden z wielu pozytywów, jakie niesie z sobą instalacja systemów centralnego smarowania. Pozostałe to m.in.:

  • pełna automatyzacja procesu smarowania olejem,
  • ochrona pomp smarujących,
  • komfort operatora maszyny – system smarujący nie przeszkadza w pracy,
  • precyzja dozowania substancji smarującej,
  • dokładność i regularna częstotliwość smarowania olejem.
KONTAKT BEZPOŚREDNI
Tel.: +48 62 / 7915112           kom. +48 605 480 945
lk@multimasz.pl